livre / boek / Buch 44

www.ThomSten.com > 44

La ligne 44 fut construite entre 1852 et 1867. Elle formait une partie de la ligne internationale entre Liège et le Luxembourg. Il y circulait des trains de voyageurs nationaux et internationaux mais aussi quelques trains de marchandises.
En 1959, la partie sud de la ligne fut fermée, le reste de la ligne fut électrifié en 1971.
Depuis, la ligne est restée la même et les automotrices de type classique de la SNCB ont roulé plusieurs années sur la ligne. Mais, depuis 2009, du matériel plus moderne a petit à petit pris la place des vieilles automotrices. Et, comme sur les autres lignes, les rails furent remplacés même si les rails avec de courtes soudures ont survécu plus longtemps que sur la plupart des autres lignes.
L’auteur essaie avec une série des photos historiques mais aussi des images d’aujourd’hui de créer l’atmosphère authentique de la ligne.

Lijn 44 werd gebouwd tussen 1852 en 1867 en was destijds deel van de internationale lijn Luik - Luxemburg. Naast binnenlandse en internationale reizigerstreinen reden er ook enkele goederentreinen over deze lijn.
In 1959 is het zuidelijke deel van de lijn gesloten, in 1971 werd de lijn geëlektrificeerd.
Sindsdien is de lijn quasi niks veranderd, ook de typische klassieke motorstellen van de NMBS waren jarenlang de alleenheersers op deze lijn. Vanaf 2009 deed moderner treinmaterieel langzaam zijn intrede. Ook de niet-gelaste korte spoorstaven die veel langer bleven liggen dan op de meeste spoorlijnen, werden langzaam maar zeker vervangen.
De auteur tracht met een reeks historische en hedendaagse beelden de authentieke sfeer en het typische karakter van deze spoorlijn te schetsen.

Die Bahnlinie 44 ist zwischen 1852 und 1867 gebaut worden und war damals ein Teil der internationalen Linie Lüttich – Luxemburg. Neben inländische und internationale Reisezüge, fuhren auch einige Güterzüge über diese Linie.
In 1959 ist das südliche Teil der Linie geschlossen worden und in 1971 wird sie elektrifiziert.
Seitdem hat die Bahnlinie fast nicht mehr geändert. Auch die typischen klassischen Triebwagen der SNCB waren jahrelang die Alleinherrscher auf dieser Linie. Seit 2009 kam langsam moderneres Zugmaterial in Gebrauch. Auch die nicht-gefügte, kurze Bahnschienen, die viel länger liegen blieben dann auf den meisten Bahnlinien, sind langsam, doch sicherlich ersetzt.
Der Autor versucht mit einer Serie historischen und zeitgenössischen Bildern, die authentische Atmosphäre und den typischen Charakter dieser Bahnlinie darzustellen.


Ce livre contient presque pas de texte. Une image dit plus que 1000 mots.
Ce livre est un ouvrage bilingue (français / néerlandais - double texte)
, a 140 pages couleur avec plus de 100 images historiques et des images d’aujourd’hui.

Dit boek bevat bijna geen tekst. 1 beeld zegt immers meer dan 1000 woorden.
Dit boek is een tweetalig werk (Frans/Nederlands - dubbele tekst dus)
, telt 140 bladzijden in kleur, met meer dan 100 historische en hedendaagse beelden.

ISBN 9781616278236


terug    © ThomSten 2010